Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

30/06/2020 - 20:40

BDK - Ngày 29 và 30-6-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 21 để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến dự thảo các nội dung cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trọng Ân

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trọng Ân

Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ Địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Hội nghị thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh phải đối mặt với khó khăn “kép”: nước mặn xâm nhập sớm, sâu, độ mặn cao, bao phủ toàn tỉnh và kéo dài; cùng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, Tỉnh ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện NQ đạt được một số kết quả:

Công tác chính trị tư tưởng được tập trung thực hiện khá tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành ĐH đảng bộ các cấp, chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự, chủ động luân chuyển, điều động, sắp xếp bố trí cán bộ trước ĐH. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp được tập trung thực hiện, kịp thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn ngay từ đầu, tỷ lệ đảng viên vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm 32,5% so với cùng kỳ.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cơ bản tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định. Nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trước mắt phần nào khắc phục ảnh hưởng của hạn mặn đối với đời sống sản xuất của người dân. Các giải pháp hỗ trợ được thực hiện khá tốt để chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh và hạn mặn. Các hoạt động văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội được duy trì. Công tác vận động quần chúng tiếp tục được quan tâm. Vai trò MTTQ và các đoàn thể được nâng lên qua công tác phối hợp cùng với chính quyền, vận động nhân dân trong phòng chống hạn mặn và dịch bệnh. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, trên các lĩnh vực vẫn còn những hạn chế nhất định: tinh thần “Bứt phá về đích” chưa được lan tỏa đồng đều; công tác chuẩn bị ĐH một số cơ sở thiếu chặt chẽ dẫn đến kết quả bầu không đúng cơ cấu cán bộ chủ chốt; một số cấp ủy còn thụ động, trông chờ cấp trên; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2019 đều tụt giảm so với năm 2018; hoạt động kinh tế chịu thiệt hại và ảnh hưởng nặng nề do tác động của hạn mặn và dịch Covid-19; khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt thấp; việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đối mặt với nhiều khó khăn; tiến độ xây dựng nông thôn mới ở một số nơi còn chậm; phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đường bộ tăng; an ninh trật tự nông thôn phát sinh một số vấn đề đáng quan tâm...

Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Lãnh đạo tổ chức thành công ĐH đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau ĐH, khẩn trương hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, nhằm nhanh chóng chuyển tải nội dung, tinh thần NQ ĐH đảng bộ các cấp vào cuộc sống; lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chủ trương khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước”; tập trung lãnh đạo triển khai các giải pháp khôi phục và phát triển sản xuất trong tình hình mới, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 để góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với các cấp học, đặc biệt tổ chức ôn tập tích cực cho học sinh cuối cấp để tham gia tốt các kỳ thi; tập trung quyết liệt cho công tác cải cách hành chính của hệ thống chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các biện pháp quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ ĐH đảng bộ các cấp.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý các nội dung cụ thể hóa thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra chấp hành 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế, nội dung kiểm tra chủ yếu là vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất trên lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, đánh giá hiệu quả sự lan tỏa chủ trương hành động của Tỉnh ủy năm 2020 trong phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và việc tham gia vào sự lãnh đạo chung của Tỉnh ủy. Nhìn chung, các đồng chí được kiểm tra chấp hành nghiêm nội dung thông báo kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo tự kiểm tra nêu khá cụ thể các mặt ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục. Các đồng chí trong Tỉnh ủy đã góp nhiều ý kiến cụ thể, thẳng thắn, thể hiện tinh thần đoàn kết, xây dựng để giúp đồng chí mình tiến bộ, nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Tại hội nghị lần này đã thực hiện quy trình công tác cán bộ, công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2020, các ngành, các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ tập trung vào các nội dung:

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng: Tập trung lãnh đạo tổ chức tốt ĐH đảng bộ cấp huyện, tương đương và ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; xử lý các vấn đề phát sinh sau ĐH gắn với thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp NQ năm 2020; tập trung triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); có giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS.

Bàn giao hệ thống xử lý nước ngọt cho xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Ảnh: Thành Lập

Bàn giao hệ thống xử lý nước ngọt cho xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Ảnh: Thành Lập

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tập trung thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế sau hạn mặn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án; có giải pháp triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời áp mái, dự án phát triển đô thị; phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán Trung ương giao, kiểm soát chặt chẽ, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu thuế; chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khai giảng năm học mới 2020 - 2021; tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Tập trung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội; tăng cường an ninh, nhất là an ninh mạng; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, phương án bảo vệ ĐH đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý, không để tàu cá của tỉnh xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, trong điều kiện càng nhiều khó khăn, càng tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng nhau vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ của Tỉnh ủy năm 2020, thi đua lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH XIII của Đảng.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN