Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh lệ kỳ tháng 3-2023

13/03/2023 - 16:44

BDK.VN - Ngày 13-3-2023, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có Thông báo số 127/TB-VPĐĐBQH&HĐND về thời gian tiếp công dân (TCD) của Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến sẽ tiếp công dân (TCD) lệ kỳ tháng 3-2023 vào lúc 14 giờ ngày 15-3-2023 (thứ Tư).

Địa điểm TCD: Tại Ban TCD huyện Mỏ Cày Nam.

Thành phần dự TCD gồm: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Mỏ Cày Nam, Thường trực HĐND, lãnh đạo và công chức TCD huyện Mỏ Cày Nam.

Trước đó, ngày 5-1-2023, Thường trực HĐND tỉnh có Thông báo số 06/TB-HĐND về việc Thông báo lịch TCD của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong năm 2023. Theo lịch đại biểu Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ TCD vào lúc 8 giờ ngày 16-3-2023 tại Trụ sở TCD huyện Mỏ Cày Nam. Tuy nhiên, do Chủ tịch HĐND tỉnh bận công tác đột xuất nên thời gian TCD được thay đổi như trên.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN