Thông báo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân lệ kỳ tháng 9-2023

12/09/2023 - 17:53

Theo Thông báo số 447 ngày 11-9-2023 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thực hiện Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 5-1-2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong năm 2023. Nay Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông báo thời gian tiếp công dân lệ kỳ tháng 9-2023 của đại biểu Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thời gian tiếp công dân: Lúc 8 giờ, ngày 14-9-2023. Địa điểm, tại Ban Tiếp công dân huyện Mỏ Cày Nam.

Thành phần gồm đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Mỏ Cày Nam; lãnh đạo và công chức Ban Tiếp công dân huyện Mỏ Cày Nam.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN