Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tích cực phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh

24/09/2023 - 18:04

BDK - Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào của địa phương. Trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm (PCTP) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), Hội CCB tỉnh cũng là đơn vị có nhiều đóng góp nổi bật.

Hội viên cựu chiến binh cùng thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới.

Hội viên cựu chiến binh cùng thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới.

Tích cực tuyên truyền, vận động

Trưởng ban Phong trào Hội CCB tỉnh Võ Nguơn Thành cho hay: Hội CCB tỉnh luôn thực hiện sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào vững mạnh; góp phần đảm bảo tình hình ANTT và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Hàng năm, Hội CCB và Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên. Thực hiện tốt Kế hoạch số 150/KH-HCCB-CA giữa Công an tỉnh và Hội CCB tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Các nội dung này được Hội CCB tỉnh lồng ghép triển khai thực hiện cùng với kế hoạch hoạt động hội, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả.

Hội CCB tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp hội về công tác phòng chống HIV-AIDS, PCTP, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào TDBVANTQ theo hướng dẫn của cấp trên; xây dựng kế hoạch triển khai công tác nhận lãnh, cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, đã có sự phân công rõ ràng, cụ thể các hội, đoàn thể trong việc tiếp cận, cảm hóa, giáo dục đối tượng.

Hội CCB, lực lượng công an các cấp phối hợp phát hành tờ tin thông báo tình hình ANTT, an toàn giao thông và đề cương tuyên truyền PCTP, phòng chống ma túy, TNXH gửi đến khắp các chi hội, phân hội làm tài liệu sinh hoạt tổ nhân dân tự quản (NDTQ) hàng tháng (toàn tỉnh hiện có 14.754 tổ). Qua công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, cảnh giác với tội phạm trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Người dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 10 ngàn nguồn tin liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; giúp lực lượng công an các cấp điều tra, triệt xóa, xử lý nhiều vụ việc; góp phần ổn định tình hình ANTT ở cơ sở.

Nhiều mô hình hiệu quả

Thường trực Hội CCB tỉnh phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng được nhiều mô hình PCTP: “Cảm hóa, giáo dục đối tượng”, “Đội dân phòng CCB”, “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình”… Đặc biệt, Hội CCB tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân rộng mô hình “Hội viên CCB tham gia ban đại diện tổ NDTQ” trên địa bàn tỉnh, được quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

Theo Trưởng ban Phong trào Hội CCB tỉnh Võ Nguơn Thành: Hội CCB phối hợp với lực lượng công an cùng đoàn thể các cấp tổ chức tốt “Ngày hội TDBVANTQ”, “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”. Các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì; góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm, cộng đồng dân cư. Trong 5 năm (2018 - 2023), lực lượng CCB, cựu quân nhân các cấp trong tỉnh đã tham gia hòa giải thành 5.808/7.014 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, với tỷ lệ hòa giải thành 82,80%; đã nhận cảm hóa, giáo dục hơn 3 ngàn đối tượng, trong đó có 1.163 người tiến bộ và hỗ trợ có việc làm, ổn định cuộc sống.

Theo Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải, công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo sát, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và có vai trò tiên phong gương mẫu của hội viên CCB. Đặc biệt là sự động viên kịp thời của cấp ủy cơ sở và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, nhất là giữa MTTQ, Hội CCB và lực lượng công an ở cơ sở.

Để góp phần thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ, Hội CCB tỉnh đề xuất nhiều giải pháp; trong đó, các cơ quan phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phong trào TDBVANTQ gắn với Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”.

Các ngành chức năng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ. Tăng cường vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị về công tác xây dựng phong trào. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các cá nhân, tập thể, mô hình hay trong phong trào TDBVANTQ.

Đến nay, toàn tỉnh có 6.426/14.754 tổ NDTQ có hội viên CCB tham gia ban đại diện (chiếm 43,55% số tổ NDTQ trên địa bàn). Các tổ NDTQ có CCB tham gia đều duy trì nền nếp sinh hoạt, được sự tín nhiệm cao trong nhân dân; các tổ đều nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động, nhất là xây dựng phong trào TDBVANTQ vững mạnh; vận động nhân dân cùng tích cực hưởng ứng đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN