Tiếp nối những mùa Xuân thắng lợi

21/01/2016 - 07:08

Trong nắng ấm tươi hồng của mùa Xuân mới, toàn Đảng, dân và quân tỉnh nhà ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội X Đảng bộ tỉnh, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 56 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, đặc biệt là chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Là mùa của sự khởi nguồn, Xuân mang đến bao niềm hân hoan, hy vọng, đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường đã qua để có thêm nghị lực, vững bước tiến về phía trước với niềm tin mới.

Niềm tin đó được bắt nguồn từ kết quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 5 năm 2010-2015, 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và 1 năm phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển; các lĩnh vực văn hóa xã hội, chính sách an sinh xã hội có bước chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố khá tốt... đã góp phần tạo sự thay đổi quan trọng bộ mặt tỉnh nhà ngày càng văn minh, hiện đại.

Bước sang năm 2016 - năm đầu tiên thực Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với yêu cầu “Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng “đồng lòng, đồng sức” đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đi vào chiều sâu. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để khơi dậy, vun đắp tính gương mẫu của mỗi tổ chức, cá nhân trong cộng đồng và xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. Tích cực hưởng ứng và có những đóng góp thiết thực cho các phong trào cơ sở về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

Mừng Xuân Bính Thân, tiếp nối những mùa Xuân thắng lợi của đất nước, quê hương, với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm quý báu được rèn luyện, đúc kết từ thực tiễn cách mạng, từng cấp, từng ngành phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, biến phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” thành những việc làm, hành động cụ thể. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo tiền đề thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

ĐỒNG KHỞI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/html/online/baodongkhoi/frontend/application/modules/default/models/Common.php on line 417