Tiếp tục đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

11/12/2019 - 14:43

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII - ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Hội và phong trào thanh niên trong 5 năm tới đã chính thức bước vào phiên làm việc trọng thể vào sáng 11-12-2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII 

Tới dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn khai mạc do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trình bày nêu rõ: Trải qua hơn 63 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Tiếp nối truyền thống của Hội LHTN Việt Nam và các thế hệ thanh niên Việt Nam, 05 năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn.

Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chương trình, hoạt động mới, sáng tạo được triển khai, có tính lan tỏa rộng. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các nội hàm vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm được triển khai rộng rãi, thu hút và đi sâu vào đời sống thanh niên, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Từ sự nỗ lực trong học tập và làm theo lời Bác, từ việc nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, từ nghị lực vươn lên trong cuộc sống, dám bước tiếp sau những khó khăn, vấp ngã; đến những hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xung phong bảo vệ Tổ quốc; từ sự bền bỉ trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; đến tham gia bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc; Hội LHTN Việt Nam đang cùng thanh niên Việt Nam tạo dựng những hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được nhưng những nhu cầu chính đáng của thanh niên vẫn đang chờ những giải pháp mới, hiệu quả của Hội để giúp sức, hỗ trợ. Những ý tưởng sáng tạo, những tâm huyết, tiềm năng trí tuệ của thanh niên vẫn đang chờ chúng ta tiếp cận, thúc đẩy, hiện thực hóa, góp sức cho quê hương, đất nước. Những trăn trở, suy tư trong đời sống thường ngày của thanh niên vẫn đang cần sự sẻ chia, gắn bó, đồng cảm, định hướng của Hội trong quá trình rèn luyện, trưởng thành của mỗi bạn trẻ.

Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng sáng tạo, vươn lên, tinh thần khởi nghiệp, ước mơ chinh phục những tầm cao mới trong nghề nghiệp, trong cuộc sống vẫn luôn mạnh mẽ, dạt dào trong mỗi bạn thanh niên, đang tiếp tục chờ đón Hội khơi dậy, thúc đẩy, trợ sức. Và kỳ vọng về một tổ chức Hội, mái nhà chung rộng lớn, vững chắc của mọi thanh niên Việt Nam luôn hiện diện hiệu quả ở những nơi có thanh niên Việt Nam, dù đó là vùng biên giới, hải đảo, hay khu đô thị mới, khu chế xuất, khu công nghiệp hay cả ở những đất nước xa xôi vẫn đang thôi thúc những người làm công tác thanh niên, công tác Hội, những ai đang đồng hành, yêu mến Hội cần phải hành động nhanh, thiết thực và hiệu quả hơn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nêu rõ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đang đặt ra ngày càng cấp thiết; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển đất nước, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự tin yêu, kỳ vọng lớn lao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. Bối cảnh và tình hình thanh niên 05 năm tới đòi hỏi Hội cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, định hướng lý tưởng, lẽ sống và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với bối cảnh đó, những thành công, hạn chế của giai đoạn 2014- 2019, những kỳ vọng, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được đại biểu Đại hội thảo luận kỹ lưỡng, trách nhiệm để công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam 05 năm tới phát triển vững mạnh.

Đại hội sẽ tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội, Ban kiểm tra Trung ương Hội thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, uy tín đối với thanh niên, có tinh thần xung kích, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Nguồn: ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN