Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

18/06/2021 - 17:34

BDK.VN - Ngày 18-6-2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tham dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng: Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cần xác định rõ vai trò của các thành tố liên quan đến công cuộc xây dựng xã hội học tập, trong đó mỗi cá nhân phải nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, sự cần thiết và nhu cầu học tập để tự phát triển bản thân. Các cơ sở giáo dục đóng vai trò then chốt, nòng cốt và sự tham gia của doanh nghiệp là động lực rất quan trọng trong xây dựng xã hội học tập.

“Các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới là thực hiện tốt công tác xóa mù chữ; đẩy mạnh các hình thức học từ xa, học qua mạng; công tác khuyến học, hoạt động truyền thông định hướng xã hội; gia tăng nguồn tài nguyên số phục vụ học tập thường xuyên; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục,…”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Trong 8 năm qua, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần cho thành công của Đề án 89.

Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố vững chắc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tăng cường. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên tiếp tục được củng cố và phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.

Đến nay, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 - 60 là 97,85%. Số học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống thông qua các môn học tại các cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ 64,6%; 94,22% cán bộ, công chức từ Trung ương đến huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định,…

Dịp này, có 178 tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 89, trong đó Bến Tre có 3 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN