Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

31/07/2020 - 13:11

BDK.VN - Ngày 31-7-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 , hướng đến 2021 - 2030. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm từng năm và đạt được một số kết quả nhất định. Nhiều cơ quan, đơn vị có những giải pháp cụ thể để cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, còn môt số văn bản qui phạm pháp luật ban hành chưa phù hợp; chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan còn chồng chéo, phối hợp thiếu nhịp nhàng, đồng bộ. TTHC một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, giải quyết còn trễ hẹn, tính năng động, chuyên nghiệp chưa cao…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị: Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được và có những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại trong thời gian qua.

Xác định CCHC là nhiệm vụ của hệ thống chính trị, được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, là trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Do vậy, phải quán triệt vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân để nâng cao nhận thức và hành động. Qua tâm hơn về từng lĩnh vực nội dung của công tác CCHC như: Về cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về CCHC công, hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác CCHC trong 10 năm qua.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN