Triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

01/06/2012 - 07:46

Ngày 28-5-2012, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 13 của Trung ương, với những mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng ở 10 lĩnh vực, trong đó có 4 lĩnh vực thiết yếu gồm: giao thông, cung cấp năng lượng, thủy lợi, hạ tầng đô thị; đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện gồm: công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch; tăng cường thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng; công tác giải phóng mặt bằng; ưu tiên, tập trung phân bổ vốn đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong phát triển kết cấu hạ tầng.

QUANG TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN