Trưng cầu ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

30/03/2012 - 08:08

Ngày 27-3-2012, tại trụ sở làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư. Ông Trần Dương Tuấn - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị.

Đại biểu đã đóng góp ý kiến vào những nội dung: chức năng xã hội của luật sư (điều 3); đào tạo nghề luật sư (điều 12); người được miễn đào tạo nghề luật sư (điều 13); tập sự hành nghề luật sư (điều 14)… Hầu hết, đại biểu cho rằng không nên rút ngắn thời gian tập sự hành nghề luật sư từ 18 tháng xuống 12 tháng, vì không đảm bảo chất lượng đội ngũ luật sư; không đồng tình việc một số chức danh tư pháp đã có bằng cử nhân luật được miễn đào tạo nghề luật sư, không cho phép viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư.

Theo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, cả nước sẽ có từ 18.000 đến 20.000 luật sư, cho nên việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư là vô cùng cần thiết nhằm củng cố hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích