Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết hơn 7 ngàn hồ sơ

20/12/2020 - 18:41

BDK - Trong tháng 11-2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 8,71 ngàn hồ sơ (HS) các loại, giảm 1,47 ngàn HS so với tháng 10-2020.

Trong đó, có 6,86 ngàn HS tiếp nhận trực tiếp, còn lại là tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Cơ quan chức năng đã giải quyết 7.128/8.710 HS (đạt tỷ lệ 81,84%). Tổng số HS đang giải quyết 1,582/8,710 ngàn HS (tỷ lệ 18,16%). Trong đó, có 17 HS quá hạn, do chậm xử lý HS trên hệ thống. 

Các cơ quan có số lượng hồ sơ tiếp nhận nhiều trong tháng là: Công an tỉnh 3,11 ngàn HS, Sở Công Thương 1,2 ngàn HS, Sở Giao thông vận tải 839 HS, Sở Tài nguyên và Môi trường 752 HS, Sở Tư pháp 739 HS. Các cơ quan tiếp nhận ít HS: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN