Tuân thủ quy định khi đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng

01/12/2020 - 19:57

BDK.VN - Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gởi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, về việc kiểm tra giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô trong thành phần hồ sơ khi làm thủ tục cấp, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện đổi biển số từ màu trắng sang màu vàng đối với xe kinh doanh vận tải của đơn vị mình đúng theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an như sau: “Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31-12-2021”.

Khi nộp hồ sơ cấp, đổi phù hiệu, biển hiệu của các xe có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Công an cấp kể từ ngày 1-8-2020 trên Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô tại dòng “Biển số xe đăng ký (N0 Plate)” phải có ký hiệu chữ “(V)” bên cạnh mới được Sở Giao thông Vận tải giải quyết để cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe kinh doanh vận tải theo quy định.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết: Các đơn vị kinh doanh vận tải khi đăng ký biển số xe kể từ ngày 1-8-2020 (phải đăng ký biển số vàng có ký hiệu chữ V) theo Công văn hướng dẫn số 11386-BGTVT-VT ngày 11-11-2020. Nếu các đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ xin cấp phù hiệu thực hiện không đúng văn bản nêu trên, Sở có thể từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN