Về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

21/04/2022 - 18:24

BDK - Ngày 21-4-2022, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện CTMTQG về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị do Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì. Tham dự còn có các bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh, chủ trì hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, các thành viên Ban Chỉ đạo CTMTQG tỉnh.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, đến hết năm 2020, chương trình đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn NTM so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 được giao. Tính đến ngày 15-4-2022, cả nước có 5.706/8.227 xã (69,4%) đạt chuẩn NTM; trong đó, có 663 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 71 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã. Có 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 34,1%); có 15 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG đề nghị, trong năm 2022, các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về nội dung, yêu cầu, định hướng trong tổ chức thực hiện từng CTMTQG. Quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. UBND các tỉnh, thành kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa các chính sách của Trung ương.

Tin, ảnh:  Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN