Xây dựng lực lượng vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

08/10/2010 - 07:54
Đại tá Nguyễn Văn Tuân - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh (bìa phải) thăm hỏi và động viên tân binh trong khóa huấn luyện đợt II-2010 tại Đại đội 19. Ảnh: Q.H

Năm năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bến Tre tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có hiệu quả, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và trưởng thành về nhiều mặt; đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt đối với đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực cụ thể hóa, xây dựng nghị quyết của một số chi bộ, đảng bộ vẫn còn là khâu yếu, đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong tham mưu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành trong việc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển là nhiệm vụ trọng tâm mà BĐBP Bến Tre phải thực hiện và hoàn thành tốt trong thời gian tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XII (2010-2015) xác định, trong 5 năm tới, BĐBP Bến Tre quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ biên phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển Bến Tre và các nhiệm vụ cấp trên giao.
Để làm được điều này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đó là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng địa bàn khu vực biên giới biển; sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng “về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP tỉnh trong tình hình mới”, bên cạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ biên phòng,  BĐBP tỉnh sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng, các cấp, các ngành trao đổi thông tin, thống nhất nhận định đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương chính sách cụ thể kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân với củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.
Nhằm giảm tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ chủ quyền vùng biển của Việt Nam và các nước trong khu vực, không vi phạm vùng biển nước ngoài; thực hiện đúng chức năng Nhà nước về quản lý, kiểm tra kiểm soát các loại phương tiện và người ra vào hoạt động trên vùng biển Bến Tre, chú ý quản lý chặt chẽ người và phương tiện đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển. Thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã phường biên giới, hải đảo”, BĐBP tỉnh sẽ tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới biển vững mạnh, tham gia bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt ở cơ sở; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển sâu rộng các hình thức nhân dân tự quản về an ninh, trật tự khu vực biên giới biển; tiếp tục triển khai có chất lượng các mô hình giúp dân, trọng tâm là chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế, bảo vệ môi trường tài nguyên biển, chống tái mù chữ, phòng, chống ma túy, mại dâm… góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh và ổn định đời sống của nhân dân các xã biên giới biển.
Đặc biệt, với công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, BĐBP tỉnh luôn duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bổ sung và triển khai, các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển đơn vị phụ trách. Thường xuyên tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án chiến đấu và tham gia diễn tập trong khu vực phòng thủ và phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn để nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy cho các đơn vị, nhằm chủ động đối phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch phối hợp hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; duy trì thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ khu vực tiếp giáp với BĐBP Tiền Giang, BĐBP Trà Vinh và giữa các đồn biên phòng trong tỉnh; giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra, nhất là các tình huống đột xuất. Củng cố hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt thường xuyên phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời. 
Đơn vị vững mạnh toàn diện là yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre quyết tâm xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đối với đường lối của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua Quyết thắng, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Mục tiêu của BĐBP Bến Tre là xây dựng đơn vị vững mạnh để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
(Còn tiếp)

Đại tá Nguyễn Văn Tuân (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN