Xây dựng TP. Bến Tre thành đô thị thông minh

22/08/2018 - 07:30

BDK - Để giải quyết các vấn đề phát sinh do đô thị hóa gây ra như thiếu không gian sống, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt năng lượng... việc xây dựng, phát triển mô hình đô thị thông minh cho TP. Bến Tre là một giải pháp hữu hiệu cho tương lai.

Mẫu khung kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể cho đô thị mới tham khảo.
Mẫu khung kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể cho đô thị mới tham khảo.

Đô thị sinh thái thông minh

Tháng 10-2015, Liên minh Viễn thông quốc tế đưa ra định nghĩa thành phố thông minh là thành phố: “sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông và những phương tiện khác để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động và việc cung cấp các dịch vụ tại đô thị, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời đảm bảo rằng nó đáp ứng được nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai ở cả khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường”. Một đô thị thông minh có 6 đặc trưng cơ bản: nền kinh tế thông minh; di chuyển thông minh; môi trường thông minh; quản lý điều hành thông minh; công dân thông minh và cuộc sống thông minh

Ngày 26-10-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1819 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; ngày 4-5-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, có nội dung xây dựng thí điểm mô hình thành phố thông minh, đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (tỉnh Bắc Ninh).

UBND tỉnh đã có Công văn số 2157, ngày 22-5-2017, giao cho các sở, ngành tỉnh chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên từng ngành, lĩnh vực và ban hành Quyết định số 2612, thành lập Tổ công tác triển khai Chương trình hợp tác giữa Hội Tự động hóa Việt Nam và tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND TP. Bến Tre và Hội Tự động hóa Việt Nam tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố sinh thái thông minh bền vững cho các đô thị khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ứng dụng cho TP. Bến Tre)”. Đề tài này đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng đề xuất đáp ứng các yêu cầu ứng dụng có hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào giải quyết các vấn đề trọng tâm trong quản lý và phát triển đô thị sinh thái thông minh phù hợp với đặc thù của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại

Trong thời gian tới, mô hình đô thị thông minh sẽ tập trung vào 5 xu hướng chính có thể lựa chọn để phát triển TP. Bến Tre thông minh. Xu hướng phát triển các công nghệ cốt lõi gồm: công nghệ giao thông thông minh, công nghệ môi trường thông minh, công nghệ cao, công nghệ mới phục vụ sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ làm nền tảng cho hạ tầng công nghệ.

Để thực hiện được TP. Bến Tre thông minh, cần phải ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và các bên liên quan xây dựng Kế hoạch tổng thể. Ban hành Khung kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể cho đô thị thông minh. Xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn TCVN ISO 37101:2017 phát triển cộng đồng bền vững - Hệ thống quản lý cho phát triển bền vững - Yêu cầu có hướng dẫn cho khả năng phục hồi và tính thông minh.

Dù có lựa chọn mô hình nào để phát triển, trước tiên TP. Bến Tre cần có hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại. Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của thành phố; nâng cấp phần mềm, các phân hệ thông tin cho bộ phận một cửa điện tử cấp xã, phường của thành phố; đầu tư phần mềm tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội của TP. Bến Tre; đầu tư hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực của thành phố quản lý…

Với những nỗ lực của UBND TP. Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan có liên quan, tin rằng sẽ xây dựng thành công mô hình TP. Bến Tre thông minh.

Đặng Văn Cử (Sở KH&CN Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN