Nghề làm muối

Để làm được muối phải trải qua rất nhiều khâu như: trán nền, cấp nước biển, rãi muối mồi thì tới giai đoạn phơi muối, quá trình này mất từ 4 đến 7 ngày. Thu hoạch muối: Muối kết tinh lại nổi trên bề mặt ruộng, đó là lúc sản phẩm được thu hoạch, người diêm dân dùng các dụng cụ rất đơn sơ như bàn cào để gom muối lại thành từng đóng nhỏ, sau đó sẽ cào vào giõ và gánh về những nhà kho mà họ dựng sẵn trên những ruộng muối để trữ hoặc gom lại thành những đóng muối thật to chờ thương lái lại thu mua.

Trán nền