Xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 3-2023

15/11/2023 - 12:17

BDK.VN - Sáng 15-11-2023, Hội đồng Thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 họp xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM NC đợt 3-2023. Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Minh Cảnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có thành viên Hội đồng, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Đại biểu huyện Ba Tri phát biểu tại phiên họp.

Đại biểu huyện Ba Tri phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Tổ giúp việc - Phó chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Lê Văn Trung thông qua báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu các xã. Qua kết quả thẩm định, Tổ Giúp việc kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, bỏ phiếu đề nghị công nhận 5 xã: Thạnh Ngãi (Mỏ Cày Bắc), An Khánh (Châu Thành), Hòa Lợi (Thạnh Phú), Tân Hào (Giồng Trôm), Phú Lễ (Ba Tri) đạt chuẩn NTM; đề nghị xét, công nhận 2 xã: Minh Đức (Mỏ Cày Nam); Lộc Thuận (Bình Đại) đạt chuẩn NTM nâng cao; đề nghị xét, công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Phú Túc; Hữu Định (Châu Thành).

Đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận thống nhất báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 3-2023 và đề nghị UBND các huyện, TP. Bến Tre chỉ đạo các xã tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt, thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao khi đủ điều kiện.

Sau khi bàn bạc, xem xét, thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý 5 xã Thạnh Ngãi (Mỏ Cày Bắc), An Khánh (Châu Thành), Hòa Lợi (Thạnh Phú), Tân Hào (Giồng Trôm), Phú Lễ (Ba Tri) đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn xã NTM; 2 xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam); Lộc Thuận (Bình Đại) đạt chuẩn NTM nâng cao; công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Phú Túc; Hữu Định (Châu Thành).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho rằng: Các xã được bỏ phiếu đều đạt chuẩn về xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định. Với kết quả này, các xã, phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận và  chuẩn bị điều kiện, bố trí thời gian tổ chức lễ công bố.

Với 2 xã có xem xét nhưng chưa đạt trong đợt này (An Thới; Sơn Đông), lãnh đạo huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo và phối hợp các sở, ngành tỉnh tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện nhất là những tiêu chí chưa đạt, nâng chất các tiêu chí đã đạt để sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao.

Riêng các xã xấp xỉ đạt cần tập trung thực hiện để cuối năm sẽ họp xét, đề nghị công nhận theo quy định. Các xã đã đạt chuẩn NTM, cần tập trung nâng chất hướng đến xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí nguồn vốn để các huyện tập trung hoàn thành tiến độ xây dựng huyện NTM theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, khoá XI đề ra.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN