Việt Nam chủ trì Phiên họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Israel và Palestine

Việt Nam chủ trì Phiên họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Israel và Palestine