Nhật Bản duy trì đối thoại ngoại giao với Hàn Quốc

Nhật Bản duy trì đối thoại ngoại giao với Hàn Quốc