39 nạn nhân trong vu xe container đều là người Việt Nam

39 nạn nhân trong vu xe container đều là người Việt Nam