Ðẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/05/2021 - 06:12

BDK - Hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy có định hướng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền sự kiện nêu trên để cùng thực hiện đạt yêu cầu, mục đích đề ra. Hiện các địa phương, đơn vị đang tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức.

Tuyên truyền trực quan cổ động trên địa bàn TP. Bến Tre.

Tuyên truyền trực quan cổ động trên địa bàn TP. Bến Tre.

Tập trung các hoạt động

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Cụ thể là tổ chức các chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, hoạt động thể dục thể thao… Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền cổ động trực quan: treo cờ, băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên lãnh đạo, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau thời gian bầu cử để kịp thời định hướng dư luận, ổn định tư tưởng và đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả nếu xảy ra vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra và phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử; đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin tuyên truyền trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Fanpage, Vcnet.vn…). Xây dựng, tập hợp khối đoàn kết toàn dân tộc; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời có phương án và biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Đối với các đơn vị huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền chào mừng thành công cuộc bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật; ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Thực hiện theo định hướng của Tỉnh ủy, hiện cấp tỉnh và các huyện, thành phố đã bắt tay vào thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ, băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, dựng tranh cổ động, trang trí cảnh quan… tại các địa điểm trung tâm, các điểm chuẩn bị bầu cử, các tuyến đường chính… Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố đã thực hiện các bản tin tuyên truyền về bầu cử; duy trì chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử. Theo kế hoạch của các đơn vị, thời lượng sẽ được tăng cường trong những ngày sắp tới bầu cử; thực hiện các phụ trang về công tác bầu cử.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyên truyền cuộc bầu cử luân phiên tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện một số clip hình ảnh, câu chuyện truyền thanh “Lên xe anh đi bầu” tuyên truyền về bầu cử trên trang Fanpage của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh với các nội dung khẩu hiệu như: “Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 - Ngày hội của toàn dân”, “Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”… Kế hoạch sắp tới của đơn vị sẽ tiếp tục lưu diễn ở các địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre đã thực hiện quay clip chập cải lương với tựa đề “Ba Dừa đi bầu cử” để tuyên truyền trên Youtube và Fanpage của đơn vị. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã có đợt lưu diễn nhân dịp chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021), lồng ghép tuyên truyền cuộc bầu cử, phục vụ bà con nhân dân ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Các huyện, thành phố đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kiến có nhiều hoạt động được tổ chức từ giữa tháng 5-2021 đến ngày bầu cử (23-5-2021) và hoạt động chào mừng sau cuộc bầu cử.

Theo tinh thần khuyến cáo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy lưu ý, công tác tổ chức các hoạt động phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN