“Đồng khởi mới” trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế

25/11/2020 - 07:18

BDK - Ngày 17-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ thị trên đang được các cấp ngành, địa phương triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể; đồng thời tiếp tục các phần việc thực hiện theo tinh thần thi đua của Chỉ thị số 16-CT/TU.

Phát triển chợ dừa tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.

Phát triển chợ dừa tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.

Định Thủy thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam được xem là lá cờ đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã xác định xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC) là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Từ khi ban hành bộ tiêu chí (TC) NTMNC, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo đời sống văn hóa và NTM xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể hóa nội dung của bộ TC này giai đoạn 2019 - 2020 để đến cuối năm 2020 đạt chuẩn xã NTMNC.

Xã thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa và NTM, phân công đảng ủy viên, cán bộ, công chức phụ trách từng TC. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể phân kỳ thực hiện đạt TC mình phụ trách. Đồng thời, hỗ trợ các ấp xây dựng kế hoạch cụ thể. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện; trong đó, xác định phần nào thuộc nội lực tại địa phương thì tiến hành làm ngay, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên. Từ đó, nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTMNC của người dân được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiều phong trào ở địa phương.

Qua thời gian thực hiện, xã được đoàn công tác của tỉnh thẩm định, đánh giá đạt 11/15 TC xã NTMNC; 4 TC đạt trên dưới 80% là: thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm.

Để tiếp tục hoàn thiện xã NTMNC, Đảng bộ và nhân dân xã Định Thủy nỗ lực nhiều hơn cùng với các giải pháp hiệu quả, cách làm mang tính đột phá, xem xây dựng NTMNC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trước mắt là phát huy mạnh mẽ truyền thống Đồng khởi, tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về bộ TC xã NTMNC và bộ TC xã NTM kiểu mẫu, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, tuyên truyền định hướng cho người dân phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức có kế hoạch, lộ trình, phân công giao việc cụ thể, rõ ràng để thực hiện. TC nào đã đạt thì đề nghị huyện, tỉnh thẩm định trước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Thường xuyên tổ chức rà soát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện từng TC; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để đảm bảo tiến độ công việc. Đồng thời, phối hợp rà soát từng TC trong bộ TC NTM kiểu mẫu để tổ chức thực hiện, với quyết tâm năm 2022 xã sẽ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

An Thạnh thi đua phát triển kinh tế

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Đảng ủy xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam) đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá, đó là tập trung xây dựng các TC đô thị loại V trung tâm xã, xây dựng các TC xã NTM, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đăng ký thực hiện 3 đầu việc gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” là xây dựng trung tâm đô thị loại V, xây dựng mới chợ Thơm, xây dựng các TC xã NTM.

Qua thời gian phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong phát triển kinh tế, xã An Thạnh phát triển khá nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.623 tỷ đồng, đạt 109% nghị quyết; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 1.242 tỷ đồng, đạt 110% nghị quyết. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 1.998 tỷ đồng, đạt 116% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,6 triệu đồng/người/năm, tăng 25,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, bộ mặt nông thôn, đô thị thay đổi rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng đô thị loại V được tập trung triển khai và được công nhận năm 2018, đến nay đạt 56/59 TC. Xã đã phối hợp với đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thành các công trình trọng điểm như: nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện 20 vào trung tâm xã với chiều dài gần 1km, tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng, từ nguồn vốn của tỉnh. Xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa hè và gia cố lề đường huyện lộ 20, kinh phí 4 tỷ đồng; làm mới 1 tuyến đường ấp An Phong - An Lộc và xây dựng 1 hệ thống cống từ trạm y tế xã đến khu vực cầu Tàu với tổng kinh phí thực hiện 7,9 tỷ đồng. Công tác xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được xã quan tâm chỉ đạo, tăng cường đầu tư, đến nay, xã đạt 16/19 TC NTM.

Đạt được kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã chủ động vận dụng linh hoạt, kịp thời Chỉ thị số 16-CT/TU vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, tạo sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân”. Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về sinh hoạt cùng các chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời có giải pháp phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển biến phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả; tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bằng cách tham gia xuất khẩu lao động, làm việc tại các cơ sở dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” để thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn NTM, tiến tới thực hiện các TC xây dựng xã NTMNC vào năm 2025. Trong đó, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU được xem là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN