Hội chữ thập đỏ tỉnh

“Đồng thuận - Sáng tạo - Trách nhiệm vì sự nghiệp nhân đạo”

06/06/2022 - 05:59

BDK - Trong 5 năm qua, toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân da cam”, “Tháng nhân đạo”…

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Võ Văn Hoanh trao quà cho người nghèo. Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Võ Văn Hoanh trao quà cho người nghèo. Ảnh: CTV

Kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổ chức bộ máy Hội CTĐ tỉnh có chuyển biến rõ nét, thường xuyên được củng cố. Cán bộ Hội CTĐ cấp tỉnh, huyện, thành phố chất lượng ngày càng nâng cao. Hiện có 1.464 chi hội được tổ chức tại hội cơ sở xã, phường, thị trấn. Đến nay có 24.353 hội viên cá nhân, 1 hội viên tập thể. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển được 13.188 hội viên, đạt 131,88% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; phát triển 151 đội tình nguyện viên với 1.299 thành viên, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 4.061 tình nguyện viên, đạt 133% chỉ tiêu Trung ương giao.

Công tác xã hội nhân đạo là hoạt động nòng cốt, được các cấp hội quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hội đã vận động và trao tặng 241.126 suất quà tết, vượt 69.035 suất so với chỉ tiêu được giao với tổng trị giá trên 76,23 tỷ đồng. So với nhiệm kỳ trước tăng 19.235 suất quà và trị giá quà tăng trên 22,63 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được tiếp tục triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Trong nhiệm kỳ đã có 7.389 địa chỉ nhân đạo được hội các cấp vận động hỗ trợ, đạt 92,36% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đã hỗ trợ cho 315 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 4,63 tỷ đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng 1,63 tỷ đồng; tặng 100 nhà tình thương tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

Dự án “Ngân hàng bò” đã được các cấp hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện. Đã trao tặng 142 con bò sinh sản, 463 lượt hộ vay vốn sinh kế, 166 lượt hộ nuôi dê, heo, tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng.

Qua 3 năm triển khai thực hiện “Tháng nhân đạo”, các cấp hội đã vận động được 19 tỷ đồng, trợ giúp 40.352 lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 52 nhà tình thương, 24 cầu bê-tông. Các cấp hội đã tổ chức chăm lo thường xuyên cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam, đã có 38.021 lượt đối tượng là nạn nhân chất độc da cam và gia đình được hội hỗ trợ bằng tiền, quà, vốn vay cho gia đình với tổng trị giá hơn 18,85 tỷ đồng, tăng trên 8,85 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Hội vận động nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ nghèo, cầu, đường bê-tông vượt chỉ tiêu nghị quyết hội cấp trên giao với tổng trị giá trên 62,7 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Các hoạt động trợ giúp nhân đạo, tương trợ được các cấp hội thực hiện thường xuyên tại cộng đồng với 347.635 lượt hộ dân được Hội CTĐ trợ giúp trong 5 năm qua với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Định hướng nhiệm kỳ mới

Theo Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Võ Văn Hoanh, tỷ suất hoạt động nhân đạo hội đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 15,43 lần, góp phần rất lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân (ngân sách nhà nước cấp cho 3 cấp hội trong nhiệm kỳ 29,69 tỷ đồng, tổng trị giá các hoạt động hội thực hiện trong nhiệm kỳ trên 458 tỷ đồng, tăng hơn 56,2 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước), trợ giúp cho trên 1,7 triệu lượt người.

Trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự phấn khởi, niềm tin trong các cấp lãnh đạo và nhân dân đòi hỏi Hội CTĐ tỉnh không ngừng đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động. Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đồng thuận - Sáng tạo - Trách nhiệm vì sự nghiệp nhân đạo”. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là xây dựng Hội CTĐ tỉnh vững mạnh, đồng thuận, sáng tạo thực hiện hiệu quả hoạt động nhân đạo, nâng cao chất lượng và đa dạng các hoạt động CTĐ, vận động nguồn lực góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương. Tham gia giáo dục tinh thần nhân ái, lan tỏa các giá trị nhân đạo, tính hướng thiện trong nhân dân, nhất là lực lượng trẻ. Tham gia góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và chung tay xây dựng nông thôn mới tỉnh nhà.

Công tác xã hội nhân đạo trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội CTĐ tỉnh thực hiện trên 369,27 tỷ đồng. So với nhiệm kỳ trước tăng 51,6 tỷ đồng, trợ giúp cho 781.766 người. Các phong trào, cuộc vận động nhiệm kỳ qua đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết Trung ương Hội giao.

   Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN