24% người tiêm vắc-xin sử dụng ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử

21/11/2021 - 21:13

Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và Sổ Sức khỏe điện tử (SKĐT) đã được triển khai áp dụng trên toàn tỉnh từ ngày 27-4-2021. Đến nay, số lượng đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trên ứng dụng Sổ SKĐT của tỉnh còn rất hạn chế, có 238.462/980.652 đối tượng tiêm từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 24%.

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19, nâng cao tỷ lệ cài đặt ứng dụng Sổ SKĐT và ứng dụng PC-Covid trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và người thân trong gia đình thực hiện cài đặt, sử dụng Sổ SKĐT và ứng dụng PC-Covid.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về các chức năng của ứng dụng Sổ SKĐT và ứng dụng PC-Covid, tạo sự đồng thuận của người dân trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp chính xác thông tin cá nhân lên nền tảng tiêm chủng qua ứng dụng Sổ SKĐT. Người dân trước khi đi tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cần khai báo đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên Sổ SKĐT.

Sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19, người dân chủ động kiểm tra lại dữ liệu tiêm của mình trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Trong trường hợp chưa có chứng nhận tiêm (thẻ vàng, thẻ xanh) hoặc có sai sót thì truy cập địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn phản ánh thông tin để được xác minh, xử lý.

* Tính đến ngày 21-11-2021, toàn tỉnh có trên 1,576 triệu người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tỷ lệ bao phủ vắc-xin đạt 101,04% dân số trên 18 tuổi, trong đó có trên 60,06% dân số tiêm đủ 2 mũi.

Để tất cả người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh đảm bảo không tiêm sót vắc-xin phòng Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố rà soát lại tất cả trường hợp người dân sinh sống trên địa bàn, kể cả người có và không có hộ khẩu. Thông báo rộng rãi những công dân từ 18 tuổi đang sinh sống tại tỉnh mà chưa được tiêm chủng đến ngay UBND xã, phường nơi cư trú đăng ký danh sách tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích