87 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng quốc phòng và an ninh

13/07/2018 - 19:58

BDK.VN - Ngày 12-7-2018, Trường Quân sự tỉnh phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 87 học viên đối tượng 3 năm 2018.

Đại tá Nguyễn Thành Nam - Hiệu trưởng nhà trường trao giấy chứng nhận cho học viên. Ảnh: P. Tuyết

Đại tá Nguyễn Thành Nam - Hiệu trưởng nhà trường trao giấy chứng nhận cho học viên. Ảnh: P. Tuyết

100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng quốc phòng và an ninh, trong đó có 70 học viên đạt loại giỏi, 17 học viên đạt loại khá.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 2 đến 12-7-2018, học viên được tìm hiểu về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại trong tình hình mới; chiến lược quốc phòng và an ninh của một số nước có liên quan đến an ninh, quốc phòng Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa...

Phát biểu tại lễ bế giảng, Đại tá Nguyễn Thành Nam - Hiệu trường nhà trường cho rằng: “Những nội dung truyền đạt tại lớp bồi dưỡng giúp học viên nắm được nguyên tắc cơ bản của Đảng và Nhà nước trong quản lý, điều hành về quốc phòng và an ninh. Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Sau khi hoàn thành khóa học này, trên cương vị, vai trò của mình, mỗi đồng chí hãy vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh tại đơn vị và địa phương. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hình thức diễn tập trong năm 2018 nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao nhất.

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN