Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022 - 14:15

BDK.VN - Sáng 15-7-2022, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự tại điểm cầu Hà Nội có Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Báo cáo về công tác dân vận 6 tháng đầu năm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho rằng: Công tác dân vận của hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời thể chế hóa các văn bản của trung ương và cấp ủy cấp trên, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đạt được những kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân. Ban Dân vận Trung ương đã tích cực triển khai thực hiện các đề án, tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình nhân dân, tôn giáo, dân tộc kịp thời báo cáo, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã có nhiều đổi mới, năng động, linh hoạt trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa phù hợp với địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình, điển hình Dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khống chế, kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương như: Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động, các địa phương đã có tham luận trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm và những đề xuất, kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng -  Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng -  Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị: Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận. Trong đó có tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất về công tác dân vận. Làm tốt chức năng cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo về công tác dân vận, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác dân vận.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ký chương trình phối hợp, kế hoạch phối hợp để thực hiện các nội dung công tác dân vận theo kế hoạch đã ký kết, đảm bảo hiệu quả, thực chất. Tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức đại hội của một số tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (nhiệm kỳ 2022 - 2027); Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... 

Kịp thời nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội của các tầng lớp Nhân dân từ cơ sở, kịp thời báo cáo đề xuất với cấp ủy xem xét có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Nhân rộng các mô hình hay, điển hình về công tác dân vận, các mô hình “Dân vận khéo”.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN