Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chuyển đổi công năng khoa điều trị theo yêu cầu

30/11/2021 - 19:32

BDK - Ngày 30-11-2021, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã ban hành quyết định về việc chuyển đổi công năng Khoa Điều trị theo yêu cầu thành “Đơn vị hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch”.

Theo quyết định, chuyển đổi công năng Khoa Điều trị theo yêu cầu thành “Đơn vị hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch”. Quy chế hoạt động của đơn vị theo Quyết định số 2730/QĐ-BVNĐC ngày 13-8-2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động đơn vị hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch”.

Việc chuyển đổi công năng Khoa Điều trị theo yêu cầu thành “Đơn vị hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch” của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng cao trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh.

Q. Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN