Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI

04/04/2022 - 08:59

BDK.VN - Sáng 4-4-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI. Ảnh: Hữu Hiệp

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Thực hiện Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ tám, khoá XI để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022; (2) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện: Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước; nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (3) Báo cáo tình hình triển khai các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh; (4) Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị; (5) Dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; (6) Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ khuyết Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; (7) Kiểm tra chấp hành Tỉnh ủy viên theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị; xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Theo quy chế làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước. Các nội dung, tài liệu đã được cập nhật và gửi đến các đồng chí qua “Phòng họp không giấy”. Để tiết kiệm và sử dụng hiệu quả thời gian, đề nghị hội nghị của chúng ta sẽ không nghe đọc lại văn bản tại hội trường, mà sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận nội dung.

Sau đây, tôi lưu ý thêm một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị, có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Khái quát có 3 nhóm nội dung lớn:

Nhóm nội dung thứ nhất: Về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022.

Việc xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng quý là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quý I-2022 là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022. Thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và khẩn trương phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện công việc khẩn trương ngay từ đầu năm và đã đạt một số kết quả nhất định: công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, nội dung Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm, góp phần tạo nên quyết tâm, đồng sức, đồng lòng trong cả hệ thống chính trị. Xác định phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ theo chốt. Quá trình thực hiện được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội đang nhanh chóng phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. GRDP quý 1 của tỉnh có sự phục hồi; nhưng tốc độ tăng trưởng còn khiêm tốn, giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đang dần được ổn định và tăng trưởng; thu ngân sách đạt dự toán; xâm nhập mặn được kiểm soát với nhiều giải pháp hiệu quả. Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tương đối tốt; công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung, nhất là chăm lo cho nhân dân trong dịp Tết Nhâm Dần 2022; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và thực hiện chính sách an sinh xã hội có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm. Về kết quả thực hiện 25 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022: Các chỉ tiêu xây dựng Đảng cơ bản bảo đảm tiến độ; hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ; các chỉ tiêu văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đánh giá về kết quả đạt được vẫn còn tương đối khiêm tốn so với Nghị quyết đã đặt ra.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 3 đoàn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và cá nhân. Đến nay đã làm việc với 11/13 Đảng bộ trực thuộc (còn Huyện ủy Ba Tri và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ làm tiếp trong thời gian tới). Các đoàn công tác đã làm việc tích cực, đổi mới phương pháp làm việc, nắm chắc Nghị quyết Tỉnh ủy và bám sát thực tiễn, yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, rà soát, đôn đốc, kiểm tra, cùng cấp ủy các cấp vào cuộc để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 gắn với thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở nắm bắt, tổng hợp việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 trong toàn Đảng bộ và tại các địa phương trong quý I-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến cập nhật để xây dựng dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022. Tuy nhiên, do đây là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của Nhân dân, Ban Thường vụ đề nghị các đồng chí trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Báo cáo sơ kết gắn với tình hình thực tiễn ở cấp, ngành, cơ quan, đơn vị mình để tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, dự báo tình hình thời gian tới và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện. Tôi xin gợi ý một số nội dung để hội nghị thảo luận: (1) Làm rõ hơn kết quả thực hiện, có chứng minh kết quả bằng mô hình, số liệu, công việc cụ thể; làm rõ thực hiện chủ đề năm 2022: “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với thực tiễn, cụ thể hóa trong công việc; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Đồng khởi mới, tạo sự lan tỏa, từng ngành, từng lĩnh vực cần xác định nội dung thực hiện phương châm 2 chân 3 mũi tại đơn vị mình và triển khai thực hiện có kết quả, phải xây dựng được điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình để bổ sung vào dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022. (2) Cụ thể hóa rõ hơn việc triển khai thực hiện, nêu được mô hình cụ thể trong thực hiện phương châm Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”; đây là một cách làm hay, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhưng cần làm sao để cán bộ phụ trách phải xác định nội dung góp sức cụ thể cho đơn vị phụ trách, không bị chồng chéo, sự phối hợp nhịp nhàng, không hành chính hóa (Ban Tổ chức Tỉnh ủy đầu mối tham mưu để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng nhằm thực hiện tốt mô hình này trong thời gian tới). (3) Xây dựng tư duy đột phá để phát triển nhanh và bền vững, có chính sách quyết liệt trong tổ chức thực hiện để có kết quả; tiếp tục đầu tư thời gian, công sức chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, đưa tốc độ phát triểncủa tỉnh phải nhanh hơn để bù lại thời gian ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. (4) Tập trung thực hiện các công trình dự án trọng điểm, đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và đường biển, nghiên cứu để đẩy nhanh các dự án mới như: Cầu Đình Khao, Cầu Tân Phú,... (5) Phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra giá trị gia tăng cao và xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn. (6) Phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất linh kiện, công nghiệp công nghệ cao... gắn với chuỗi giá trị, công nghiệp năng lượng tái tạo, phát triển các khu công nghiệp (thế hệ mới), cụm công nghiệp (nhưng phải đầu tư đồng bộ)... (7) Tập trung phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, logistic… trong đó, chú trọng phát triển kinh tế du lịch trờ thành ngành kinh tế mũi nhọn. (8) Xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ (119 xã nông thôn mới). (9) Phát triển đô thị, khởi công các dự án đô thị đã được phê duyệt theo quy định, rà soát các dự án đô thị mới để trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến và triển khai các công việc tiếp theo có kết quả, theo quy định. (10) Tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, giải quyết dứt điểm trong quý II-2022 để trình các cấp có thẩm quyền phê chuẩn. (11) Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; cải cách hành chính, cải cách tác phong, phong cách, lề lối làm việc. (12) Đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI. Ảnh: Hữu Hiệp

Nhóm nội dung thứ 2: Thảo luận cho ý kiến về các báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đối với các Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Đề nghị các đồng chí cho ý kiến thảo luận về quá trình triển khai, quán triệt, kết quả thực hiện trong thời gian qua, mặt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Trong gợi ý thảo luận gửi đến đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu rất rõ những nội dung cần cho ý kiến đối với từng nội dung báo cáo, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia tích cực.

Trong Hội nghị này, bên cạnh báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo chuyên đề trước Hội nghị Tỉnh ủy: Báo cáo tình hình triển khai các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh để Tỉnh ủy nắm đầy đủ về thực trạng, tình hình triển khai các dự án đô thị của tỉnh trong thời gian qua, nhất là những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó có ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện có kết quả các dự án đô thị, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh trong thời gian tới.

Nhóm nội dung thứ 3: Thảo luận cho ý kiến các dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Đối với dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị và dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045: Đây là những kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đề nghị các đồng chí cho ý kiến về bố cục dự thảo kế hoạch, chương trình; về nội dung, xin ý kiến các đồng chí về toàn diện các nội dung trong dự thảo, phân tích, đánh giá, xác định toàn diện, sâu sắc; lưu ý về làm rõ, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phân công tổ chức thực hiện.

Thưa các đồng chí,

Trong hội nghị lần này, chúng ta sẽ thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ khuyết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 18-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là công việc cần thiết để kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ và các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng để giới thiệu các đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác nhằm bổ khuyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị lần này còn có nội dung tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình 5 đồng chí Tỉnh ủy viên theo Quy chế và chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Tuy nhiên, do 2 đồng chí đang điều trị bệnh nên chỉ tiến hành kiểm điểm 3 đồng chí, 2 đồng chí còn lại sẽ chuyển sang quý tiếp theo. Đây là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy đóng góp với tinh thần thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm và xây dựng; đối với các đồng chí được góp ý cần thể hiện tinh thần nghiêm túc, kiểm điểm kỹ lưỡng, cầu thị, tiếp thu đầy đủ để tự soi lại mình, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn.

Theo Quy chế chất vấn trong Đảng, chương trình Hội nghị dự kiến có nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiếu đăng ký ý kiến chất vấn, tuy nhiên theo thời gian quy định, đến nay, không có đồng chí nào trong Tỉnh ủy gửi văn bản đăng ký chất vấn đến tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí trong Tỉnh ủy. Tại Hội nghị này, Tôi đề nghị các đồng chí có thể nêu ý kiến hoặc kết hợp nêu ý kiến cùng với nêu ra những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Quá trình thực hiện cần tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Đối với các báo cáo khác theo chương trình kỳ họp như: (1) Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước quý 1 năm 2022; (2) Báo cáo tiến độ triển khai 11 công trình, dự án trọng điểm; (3) Báo cáo công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng năm 2021; (4) Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kính gửi để Tỉnh ủy theo dõi trong quá trình lãnh đạo. Riêng bản kê khai tài sản đã được đóng thành bộ tài liệu, được theo dõi, quản lý theo chế độ mật và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thu hồi lại vào cuối ngày 4-4-2022 (đề nghị các đồng chí để các bản kê khai tài sản tại vị trí bàn hội nghị, sẽ có cán bộ đến thu hồi).

Thưa các đồng chí!

Nội dung hội nghị lần này là rất nhiều, và đều là những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022. Tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách để góp ý làm rõ thêm, toàn diện, sâu sắc hơn những nội dung của Hội nghị, từ đó đi đến hoàn thiện, thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu mà Hội nghị đề ra.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn các đồng chí!

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN