Bình Đại quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

19/01/2021 - 20:20

BDK.VN - Ngày 19-1-2021, Huyện ủy Bình Đại tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện, chi ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng triển khai nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dũng triển khai nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Chỉ thị về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030; Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistic phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị, nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Chương trình về quản lý, bảo đảm an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 - 2030; Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông; Đề án huy động nguồn lực xã hội phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030.

Sau hội nghị này, huyện ủy Bình Đại sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Sơn Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN