Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019

19/10/2019 - 06:44

BDK.VN - Ngày 18-10-2019, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh kiểm tra hệ thống văn kiện tác chiến của Ban CHQS huyện Bình Đại.

Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh kiểm tra hệ thống văn kiện tác chiến của Ban CHQS huyện Bình Đại.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, gồm: Ban CHQS các huyện, thành phố. Mỗi huyện, thành phố kiểm tra 2 xã, phường, thị trấn do đoàn kiểm tra chỉ định, 4 phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Trường Quân sự, Trung đoàn Bộ binh Khung thường trực 895; các đại đội trực thuộc: Thông tin, Trinh sát, Thiết giáp, Kho - phòng Kỹ thuật.

Tại Ban CHQS các huyện, thành phố và các đại đội trực thuộc, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác các chuyên ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Tại Trường Quân sự và 4 cơ quan trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, đoàn kiểm tra đã kiểm tra về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác huấn luyện tại chức, vệ sinh, cảnh quan môi trường và công tác hành chính quân sự.

Riêng đối với Trường Quân sự, đoàn kiểm tra thêm nội dung công tác xây dựng nhà trường, công tác tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.

Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành chấm điểm các cơ quan, đơn vị, nhằm đánh giá thực chất khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các huyện, thành phố làm cơ sở chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN