Bộ đội Biên phòng tỉnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

11/11/2019 - 07:14

BDK - Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lần thứ IX, giai đoạn 2014 - 2019, Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động phong trào thi đua cao điểm trong toàn đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân ra sức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Biên Cương

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Biên Cương

Thi đua giành đỉnh cao 3 nhất

Chủ đề của phong trào thi đua là “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá, đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” nhằm phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, sức sáng tạo, thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực công tác, rộng khắp trong toàn đơn vị. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có động cơ, quyết tâm thi đua, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từ đó có giải pháp tập trung thực hiện, phấn đấu đạt kết quả ở mức cao nhất theo các nội dung chỉ tiêu trọng tâm.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện thi đua kiểu mẫu giành đỉnh cao 3 nhất trong BĐBP tỉnh là: công tác chính trị tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất và dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, lời nói phải đi đôi với việc làm, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bảo đảm 100% CBCS có quyết tâm cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thống nhất về ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt tốt chủ đề của phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch như: Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho CBCS, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn biên giới biển của tỉnh, tập trung tuyên truyền quy định pháp luật về khai thác thủy, hải sản trên biển, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Chỉ thị số 01/CT-TTg “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 681 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, đơn vị, địa bàn trước, trong, sau thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và các ngày lễ, Tết, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp giải quyết khiếu kiện của công dân, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, các vụ khiếu kiện kéo dài, chủ động làm tốt công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Hoàn thành có chất lượng cao các nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt việc phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của đơn vị, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đoàn kết quân dân. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và các nhiệm vụ đột xuất. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái thù địch, nhất là trên không gian mạng, bài trừ tiêu cực, lạc hậu. Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCS.

Để hoàn thành tốt các nội dung mục tiêu đề ra trong đợt thi đua cao điểm này, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chủ động phối hợp tuyên truyền sâu rộng, phản ánh kịp thời kết quả phong trào thi đua cũng như các điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị mình trên báo, đài địa phương để góp phần cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2020, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Đại tá Võ Văn Ngon - Chính ủy Bộ đội Biên phòng  tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN