Bổ sung vốn tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

14/06/2022 - 11:02

BDK.VN - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ năm 2022 số tiền 71,89 tỷ đồng cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre.

Khách hàng nhận tiền vay tại Ngân hàng

Khách hàng nhận tiền vay tại Điểm giao dịch xã.

Đợt này, NHCSXH phân bổ vốn cho Bến Tre để thực hiện 3 chương trình tín dụng chính sách gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP là 70 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg là 1,1 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTg là 0,79 tỷ đồng.

Lũy kế nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Bến Tre được trung ương giao là 124,39 tỷ đồng.

Được biết, ngay sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu đến các huyện, thành phố và chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH các huyện phân bổ đến các xã, phường, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện; nhanh chóng bình xét cho vay, tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải ngân kịp thời.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, tính đến 12-6-2022, toàn tỉnh đã giải ngân nguồn vốn phân bổ đợt 1 cho các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP đạt 37 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Tin, ảnh: Mạnh Hoài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN