Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho hơn 150 công chức văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn

09/09/2019 - 11:23

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho hơn 150 công chức văn hóa - xã hội xã, phường, thị trấn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã khai giảng tại Trường Chính trị tỉnh.

Thời gian học từ ngày 9 đến 13-9-2019, với các chuyên đề như: quy hoạch phát triển du lịch, xúc tiến du lịch và hợp tác quốc tế về du lịch; du lịch cộng đồng; du lịch nông nghiệp; môi trường du lịch; xây dựng phát triển sản phẩm du lịch địa phương; Luật Du  lịch và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan... Lớp có 1 ngày đi thực tế các điểm du lịch phía Nam TP. Bến Tre.

Phát biểu khai giảng lớp học, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong cho biết: “Việc tổ chức lớp học nhằm nâng cao nhận thức cho công chức văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của du lịch trong phát triển văn hóa - xã hội địa phương, góp phần chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực làm du lịch của tỉnh, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương”.

 Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN