Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho người làm báo

16/09/2016 - 08:14

Trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16-9-2016, tại TP. Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2016 cho hơn 140 cán bộ, phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng; Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (cơ quan trực thuộc Bộ TT&TT) Nguyễn Đình Tạo; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng - Phó tư lệnh Quân khu 9.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 6 chuyên đề, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các chế độ thù địch với Việt Nam”; An toàn thông tin và quản lý thông tin trên mạng internet và mạng xã hội; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tư tưởng trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta. Mục đích của hội nghị góp phần giúp cán bộ, phóng viên, biên tập viên nắm vững các vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh của Việt Nam, định hướng công tác báo chí, công tác an toàn thông tin mạng và quản lý thông tin trên mạng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó có những định hướng thông tin đúng mức cho toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đất nước mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.


Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN