Chủ tịch UBND tỉnh tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ

14/07/2021 - 20:45

Ngày  14-7-2021, do tình hình của dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, UBND tỉnh vừa có thông báo tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, nhằm góp phần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp và có thông báo sau.

Triều Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN