Chuẩn bị Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh, khóa IX

15/01/2021 - 13:05

BDK.VN - Ngày 15-1-2021, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu chủ trì cuộc họp liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh, khóa IX. Cùng tham dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có liên quan.

Ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp.

Ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo về thời gian, nội dung kỳ họp nhằm giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Kỳ họp dự kiến vào ngày 19-3-2021.

Kỳ họp sẽ thông qua báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh; báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án, một số báo cáo tham luận và thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Sau khi nghe ý kiến góp ý từ đại biểu, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu thống nhất về thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp vào ngày 19-3-2021, trong 1 ngày. Kỳ họp sẽ giải quyết một số nội dung phát sinh và tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ.

Về các báo cáo tại kỳ họp thì thống nhất. Nội dung báo cáo tham luận, HĐND sẽ có báo cáo cụ thể gửi đến các ngành có liên quan để chuẩn bị chu đáo. Các nghị quyết trình bày tại kỳ họp cần chú ý nội dung, tiêu đề nghị quyết chính xác, nhất là quy trình, thủ tục pháp lý để làm cơ sở thông qua.

                                                                                        Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN