Công tác quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa năm 2021

21/01/2022 - 06:13

BDK - Năm 2021, các cơ quan quản lý chuyên ngành đã rà soát, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra theo hướng giảm tần suất và số lượng cơ sở kiểm tra, tập trung kiểm tra và xử lý đúng đối tượng vi phạm nhằm thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh trong triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9-9-2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: T.T

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: T.T

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh và góp phần nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công, các sở, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền theo nhiều hình thức như trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, qua trang thông tin điện tử của ngành... Đồng thời, trong công tác kiểm tra đã kết hợp hoạt động tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành quy định pháp luật.

Giảm tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm

Năm 2021, tỉnh đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thích ứng an toàn, linh hoạt trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là trong giai đoạn tỉnh thực hiện 4 đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh diễn ra, các cơ quan quản lý chỉ tập trung kiểm tra trong trường hợp đặc biệt khi có chỉ đạo hoặc có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Trong năm, số cơ sở vi phạm giảm 65,5% so với năm 2020. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Công tác quản lý chất lượng

Qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng nhận thấy việc xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng đối với cơ sở kinh doanh gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân: Khi cơ quan kiểm tra phát hiện hàng hóa lưu thông trên thị trường không đạt chất lượng, các cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính yêu cầu cơ quan kiểm tra phải xử lý trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu. Vì các cơ sở kinh doanh lấy hàng từ nhà sản xuất, nhập khẩu, hàng hóa đã được ghi nhãn đúng quy định nhưng không kiểm tra được chất lượng thực tế bên trong của hàng hóa. Tuy nhiên, văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định cơ quan kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường có quyền xử lý nhà sản xuất, nhập khẩu hàng hóa đó.

Để khắc phục những tồn tại được chỉ ra, cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa; cách thức nhận biết và phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, các hình thức xử lý đối với hàng hóa vi phạm... để nâng cao hơn nữa việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh.

Tập trung kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đúng trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tránh hiện tượng trùng lắp tác động tiêu cực, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN