Công tác thanh tra, kiểm tra giao thông đường thủy nội địa

18/07/2022 - 11:30

BDK - Qua 5 năm, Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh đã xây dựng 26 mô hình văn hóa giao thông đường thủy.

Các phương tiện thủy lưu thông trên sông ngày càng gia tăng rất dễ gây tai nạn giao thông.

Các phương tiện thủy lưu thông trên sông ngày càng gia tăng rất dễ gây tai nạn giao thông.

Để đi vào hoạt động, các lực lượng chức năng, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố duy trì, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các mô hình được xây dựng, vừa tổ chức hoạt động, vừa chấn chỉnh bổ sung các yêu cầu trong thực hiện bảo đảm đạt các tiêu chí “Văn hóa giao thông đường thủy” của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh hướng dẫn tiêu chí mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”. Đối với các mô hình đạt theo các tiêu chí “Văn hóa giao thông đường thủy”, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận 8 mô hình đạt chuẩn 3 năm. Các mô hình chưa được công nhận vẫn đang hoạt động và từng lúc điều chỉnh, bổ sung, củng cố, nâng chất hoạt động đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa (ĐTNĐ) trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Ban ATGT tỉnh kịp thời phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, cụ thể là Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Đăng kiểm Bến Tre, Cảng vụ đường thủy nội Bến Tre, Thanh tra Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện công tác kiểm tra liên ngành đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ. Qua đó, tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ khoáng sản cát đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong hoạt động khoáng sản và công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện khai thác cát không đăng ký, đăng kiểm, vi phạm trật tự ATGT ĐTNĐ.

Đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra trên tuyến sông Tiền, Bến Tre, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cửa Đại, vàm Giao Hòa, kênh Chẹt Sậy và kênh Mỏ Cày, đã tiến hành kiểm tra 120 phương tiện ghe cào, phát hiện 11 phương tiện sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép. Kiểm tra 235 trường hợp; phát hiện và lập biên bản 2 trường hợp vi phạm bến kinh doanh vật liệu xây dựng không có giấy phép hoạt động, 11 bến kinh doanh vật liệu xây dựng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATGT ĐTNĐ, lập biên bản yêu cầu viết cam kết khắc phục; 5 sà lan không xuất trình đầy đủ giấy tờ bàn giao cơ quan chức năng xử lý; 35 trường hợp khai thác cát trái phép.

Đến nay, trong công tác quản lý phương tiện, phần lớn các phương tiện vận tải đều được thực hiện đăng ký đăng kiểm theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số phương tiện vận tải, chủ yếu là cát sông chưa thực hiện nghiêm đăng ký đăng kiểm do không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền.

Hàng năm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Đăng kiểm Bến Tre, Cảng vụ ĐTNĐ Bến Tre và đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III thực hiện kiểm tra liên ngành đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ. Qua đó, tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ khoáng sản cát đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong hoạt động khoáng sản và công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện khai thác cát không đăng ký, đăng kiểm, vi phạm trật tự ATGT ĐTNĐ. Trong 5 năm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tổ chức 1.344 lượt tuần tra, kiểm tra ĐTNĐ, phát hiện và lập 78 biên bản vi phạm hành chính, đã xử lý 74 trường hợp. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ bằng hình thức trao đổi trực tiếp 1.821 trường hợp. Cảng vụ ĐTNĐ Bến Tre thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT tại các cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 132/NĐ-CP và Nghị định số 139/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ.

(Còn tiếp)

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN