Công tác tư tưởng trong đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh

01/11/2019 - 06:41

BDK - Tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre là một bộ phận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quân đội (QĐ), có chức năng, nhiệm vụ phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ này sẽ là lực lượng nòng cốt xây dựng QĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tiết mục biểu diễn của đoàn viên lực lượng vũ trang tỉnh trong hội thi thời trang “Vì môi trường xanh”. Ảnh: Đặng Thạch

Tiết mục biểu diễn của đoàn viên lực lượng vũ trang tỉnh trong hội thi thời trang “Vì môi trường xanh”. Ảnh: Đặng Thạch

Đoàn trong LLVT là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của QĐ, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, nguồn phát triển đảng, nguồn đào tạo cán bộ trước mắt cũng như lâu dài cho QĐ. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các chiến sĩ trở về địa phương cơ sở là lực lượng dự bị chiến lược của Đảng, nguồn cán bộ dồi dào có chất lượng bổ sung cho các ban ngành, đoàn thể, tổ chức đảng, chính quyền.

Xác định tầm quan trọng trên, những năm qua, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh nhà luôn xem trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên; trong đó, công tác chính trị tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu, lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là các ngày kỷ niệm lịch sử, các sự kiện trọng đại của đất nước, của LLVT. Học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, phản bác những thông tin sai sự thật trên các trang, mạng xã hội. Tuyên truyền sâu rộng về tình hình Biển Đông. Kết hợp huấn luyện quân sự với tiến hành giáo dục chính trị cho các đối tượng đạt 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra, lực lượng thường trực đạt 100%; dân quân tự vệ đạt 87,32%; dự bị động viên đạt 95,13%, công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ năm 2019 giao quân về trên bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu (1.300/1.300 công dân).

Tuyển sinh quân sự năm 2019, có 36/157 hồ sơ thi đậu vào các học viện, nhà trường trong QĐ, đạt 22,93%. Phối hợp với Cơ quan Điều tra Khu vực 1 Quân khu 9 triển khai, học tập các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch công tác tuyên huấn, công tác giáo dục chính trị. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tham gia triển lãm Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI, có hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tổ chức Hội thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre; cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập QĐ nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Duy trì nghiêm các hoạt động Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, đối thoại dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt chế độ thông tin chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh thế giới, khu vực, trong nước và địa phương; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa… góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu của công tác tư tưởng là bồi dưỡng, xây dựng những tư tưởng, những tình cảm tốt đẹp, những hiểu biết khoa học cho quân nhân tham gia vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và trui luyện bản thân. Vì vậy, việc xây dựng tư tưởng mới trong sự nghiệp cách mạng mới hiện nay đối với Đoàn thanh niên LLVT tỉnh nhà là phải đi đôi với việc phê phán, phải luôn nắm vững mục đích của công tác tư tưởng là xây dựng tư tưởng mới, tình cảm mới, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, có quan điểm đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐ trong thời kỳ mới.

Thượng tá Võ Thanh Phong - Phó chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN