Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14/02/2019 - 14:24

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng báo cáo chuyên đề.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng báo cáo chuyên đề.

Sáng 14-2-2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng báo cáo các nội dung về ý nghĩa sâu sắc của ý thức tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, gần gũi với nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Hội nghị giúp cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh có sự chuyển biến đồng bộ trong nhân thức và hành động về ý thức tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân.

Sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị sẽ tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN