Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

22/04/2021 - 19:05

BDK - UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022. Đa số các sách được phê duyệt đều thuộc bộ “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam.

Theo phê duyệt SGK lớp 2, có 16 quyển, trong đó các môn gồm: Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh đều có 2 đầu sách được phê duyệt do NXB Giáo dục Việt Nam và NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phát hành. Các môn: Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất có 2 đầu sách được phê duyệt gồm: NXB Đại học Sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam.

Đối với khối lớp 6, gồm: Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Giáo dục thể chất được phê duyệt 2 đầu sách thuộc NXB Giáo dục Việt Nam và NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Riêng môn Tiếng Anh khối lớp 6, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp có 2 đầu sách được phê duyệt đều của NXB Giáo dục Việt Nam. Môn Công nghệ có 3 đầu sách, trong đó 1 đầu do NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2 đầu do NXB Giáo dục Việt Nam. Môn Âm nhạc, Mỹ thuật mỗi môn 1 đầu sách do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

* Từ ngày 4 đến 8-5-2021, học sinh lớp 9, lớp 12 trong tỉnh sẽ bước vào đợt kiểm tra cuối học kỳ II năm 2020-2021. Các em học sinh lớp 9 kiểm tra đến ngày 7-5-2021, với các môn: Ngữ văn, Toán, thời gian làm bài 90 phút, Tiếng Anh (chương trình mới) làm bài 60 phút, các môn còn lại làm trong vòng 45 phút. Đối với học sinh lớp 12 sẽ kiểm tra trong 5 ngày với các môn: Ngữ văn, Toán (thời gian 90 phút), Sinh học, Lịch sử, Hóa học, Địa lý, Vật lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh thời gian 60 phút.

Theo hướng dẫn đánh giá định kỳ cuối năm cấp tiểu học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), chấm dứt kiểm tra, đánh giá định kỳ học sinh tiểu học vào ngày 21-5-2021. Ngày 28-5-2021, chấm dứt, hoàn thành chương trình dạy học các khối lớp. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ học sinh lớp 1 theo Điều 5, 6, 7, 8 trong Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4-9-2020 của Bộ GD&ĐT. Đối với học sinh lớp 2, 3, 4, 5 kiểm tra, đánh giá định kỳ học sinh theo Điều 10, 12 trong Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28-9-2016 của Bộ GD&ĐT.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN