Điểm sáng phong trào thi đua Quyết thắng

05/12/2022 - 05:39

BDK - Từ năm 2017 đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bình Đại thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để huyện phát triển nhanh, bền vững.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2017 - 2022.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2017 - 2022.

Tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng, LLVT huyện Bình Đại có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện phong trào TĐQT, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu, phong trào hàng năm. Trong đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao, nhất là trước các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; vấn đề an ninh nông thôn, an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh.

Với quyết tâm thi đua cao nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy, Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022 đạt được nhiều kết quả và trở thành điểm sáng trong phong trào này.

Đơn vị luôn xác định phong trào TĐQT là góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Qua phong trào này, hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trung bình cả giai đoạn đạt 100%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trung bình cả giai đoạn đạt 98,5%. Công tác phát triển Đảng luôn đạt và vượt chỉ tiêu thi đua. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi.

Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo triển khai tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Lực lượng 47 của đơn vị được thành lập tích cực đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động, thù địch trên không gian mạng; đã đăng và chia sẻ hơn 700 bài, hơn 9 ngàn lượt bình luận, hơn 32 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc.

Ngoài ra, LLVT huyện nhà còn thực hiện tốt công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và được xác định như nhiệm vụ chiến đấu, đã trở thành ý thức tự giác đối với từng cán bộ, chiến sĩ. 5 năm qua, có trên 12 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Với khí thế thi đua mới, LLVT huyện Bình Đại quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2022 - 2027. Tập trung làm tốt công tác tham mưu, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là những nội dung về xây dựng Quân đội, thực hiện các tiêu chuẩn trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu vực phòng thủ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Minh Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN