Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

31/03/2022 - 05:50

BDK.VN - Ngày 30-3-2022, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Phó chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả công tác tư pháp và thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh năm 2021, quý 1-2022.

Theo đánh giá chung, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch và công việc đột xuất.

Một số mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực như: Việc xây dựng thể chế luôn được cơ quan tư pháp địa phương quan tâm. Việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và chất lượng theo chỉ đạo (toàn tỉnh có 156/157 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).

Thời gian qua, dù bị ảnh hưởng lớn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDP đến với người dân. Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được ngành tư pháp quan tâm, củng cố và kiện toàn; tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt trên 91,5% (năm 2021 đạt 92,6%). Hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được thực hiện đúng quy định. Việc giải quyết hồ sơ hộ tịch, quốc tịch đảm bảo trình tự thủ tục quy định. Công tác lý lịch tư pháp thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính của ngành tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Công chức, viên chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn với các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động…

Phó cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp Trần Thị Lệ Hoa phát biểu góp ý tại buổi làm việc.

Phó cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp Trần Thị Lệ Hoa phát biểu góp ý tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Bộ Tư pháp và thành viên Hội đồng PHPBGDPL đã thảo luận một số nội dung: công tác tuyên truyền, PBGDPL; công tác hộ tịch, cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ; kinh phí hoạt động; chế độ báo cáo; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả công tác của Hội đồng PHPBGDPL, ngành tư pháp tỉnh trong thời gian qua và ghi nhận các ý kiến đề xuất. Đồng thời đề nghị, Sở Tư pháp tỉnh cần phát huy vai trò của Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, tham mưu tốt UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo và tạo điều kiện về kinh phí hoạt động đối với HĐND, UBND các cấp trong thực hiện trách nhiệm theo Điều 27 Luật PBGDPL năm 2012.

Tỉnh cần tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 đã đề ra. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh lưu ý, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh cần chú trọng vai trò của truyền thông đối với công tác PBGDPL; ngành tư pháp tỉnh cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ ở cơ sở, nhất là đối với cấp xã.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp, chia sẻ của Đoàn công tác Bộ Tư pháp. Năm 2022, với nỗ lực phấn đấu cao trên tinh thần thi đua ”Đồng khởi mới”, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tiếp tục điều hành, chỉ đạo công tác PBGDPL đạt kết quả tốt hơn.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN