Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh

18/10/2021 - 17:55

BDK.VN - Ngày 18-10-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bến Tre, do Trưởng đoàn - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn có buổi làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Nội dung buổi làm việc nhằm nắm tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh về thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng qũy BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Đây cũng chính là một trong những nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Theo số liệu từ BHXH tỉnh, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 13,07% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, so với năm 2019 tăng 1,97%, đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện có sự tăng trưởng cao; năm 2019-2020 số người tham gia BHXH tỉnh tăng gấp 6 lần so với từ năm 2008 đến 2018; tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,13% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,33 so với mục tiêu đến năm 2021 theo Chương trình hành động số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Số người tham gia BHYT đến hết năm 2020 chiếm tỷ lệ 92,38%, vượt 2,4% so với chỉ tiêu về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020.

Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng báo cáo nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng báo cáo nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng, để thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, hàng năm, BHXH tỉnh tham mưu HĐND tỉnh xem xét đưa chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển con người tham gia BHXH, BHYT vào nghị quyết nhiệm kỳ của Tỉnh ủy; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc giao chỉ tiêu vận động nhân dân tham gia BHYT tại các huyện, thành phố. BHXH tỉnh chủ động báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo về lộ trình thực hiện BHXH, BHYT toàn dân; báo cáo trình Tỉnh ủy chỉ đạo việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn trên cơ sở hợp nhất, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng và Ban chỉ đạo thực hiện Luật BHXH, BHYT từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự lan tỏa từ hệ thống chính trị đến các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tiến tới BHXH, BHYT toàn dân theo lộ trình đã được Tỉnh ủy xác định.

Mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng khá cao trong năm 2019-2020, tuy nhiên tỷ lệ đạt được còn thấp nhiều so với tiềm năng; tương đồng với tình hình chung của cả nước. Ngoài người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đa số cũng lựa chọn mức thu nhập thấp làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó là vấn đề tham gia chưa bền vững, nhất là đối tượng người cao tuổi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện chiếm số lượng cao, trong khi lao động trong độ tuổi chưa quan tâm nhiều đến chính sách này. Nguyên nhân chính của tình hình trên do người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh đa số là nông dân, từ năm 2020 đến nay trước tác động kép từ tình hình xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhiều khó khăn trong sản xuất và nuôi trồng làm cho đời sống người dân còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Kết thúc buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc BHXH tỉnh đã chuẩn bị báo cáo chu đáo và thông tin rõ ràng các nội dung liên quan, qua đó góp phần giúp Đoàn nắm rõ hơn về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng qũy BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng qũy bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới toàn dân trong 2 năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, trình bày và thảo luận đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN