Đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

16/04/2021 - 14:23

BDK.VN - Ngày 15-4-2021, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh - Phó trưởng ban chủ trì hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, Ban chỉ đạo 896 tỉnh đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 896 Trung ương. Các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với cơ quan công an tuyên truyền về đề án. Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tính đến thời điểm hiện tại có 1.342/1.758 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (đạt 76,33%) và được kết nối, tích hợp đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đại tá Võ Hùng Minh - Phó trưởng Ban chỉ đạo 896 đề nghị: Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của đề án; tiếp tục tập trung cho công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp đủ 732.000 thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 1-7-2021.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án.

Tin, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN