Gần 370 hộ tham gia các mô hình sinh kế thoát nghèo

11/08/2017 - 07:16

Thực hiện kế hoạch chương trình khởi nghiệp thoát nghèo và Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017, từ nhiều nguồn vốn vay, huyện Bình Đại đã hỗ trợ trên 33,8 tỷ đồng cho 1.180 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay phát triển sản xuất, nâng tổng số đến nay có 5.058 hộ vay, với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng. 

Các xã, thị trấn tranh thủ kết nối các nguồn vốn từ các chương trình, dự án thực hiện nhiều mô hình cải thiện sinh kế giảm nghèo theo phương châm “vận động hộ khá, hộ có kỹ thuật - giúp hộ nghèo, hộ chưa biết cách làm ăn”. Phối hợp tổ chức 2 đợt “ngày hội việc làm - xuất khẩu lao động - dạy nghề” và nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Phân công cán bộ phụ trách, hỗ trợ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đoàn thể quản lý. Đến nay, toàn huyện đã vận động được 367 hộ nghèo, cận nghèo tham gia các mô hình sinh kế, khởi nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình và chỉ tiêu hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia phát triển sinh kế từng năm đến năm 2020.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN