Giải quyết 38 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

03/05/2020 - 21:35

Tháng 4-2020, ngành thanh tra tỉnh tiếp 24 lượt người. Nội dung chủ yếu là các khiếu nại liên quan đất đai, phản ánh thái độ phục vụ của nhân viên bệnh viện, việc giáo viên dạy thêm trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Cùng trong tháng, ngành thanh tra tỉnh tiếp nhận 84 đơn; trong đó, đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 12 đơn, thụ lý giải quyết 38 đơn, trả lại 4 đơn, 30 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Các cơ quan chức năng đã giải quyết 10/38 đơn; trong đó, đã giải quyết 5/29 khiếu nại, 3/3 tố cáo, 2/6 kiến nghị. Các cơ quan chức năng đang thẩm tra, xác minh 28 đơn (24 khiếu nại, 4 kiến nghị).

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN