Giải quyết 68 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân

25/06/2024 - 15:15

BDK.VN - Trong tháng 6-2024, các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp 442 lượt/377 người. Trong đó: tiếp thường xuyên 240 lượt/260 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 202 lượt/117 người.

Nội dung tiếp công dân: khiếu nại liên quan đến đất đai; tranh chấp lối đi; công tác bồi thường, giải tỏa; đất tập đoàn sản xuất; tố cáo về lĩnh vực hành chính; các phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, đất khu vực K22, điện gió Thạnh Phú và các phản ánh, kiến nghị khác.

Các cơ quan chức năng toàn tỉnh tiếp nhận 298 đơn. Trong đó, có 32 đơn không đủ điều kiện xử lý, 266 đơn đủ điều kiện xử lý; đã chuyển và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm giải quyết 105 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước 161 đơn (gồm 32 khiếu nại, 3 tố cáo, 126 kiến nghị và phản ánh).

Các cơ quan chức năng tỉnh đã giải quyết 68 đơn/161 đơn thuộc thẩm quyền, gồm 22 khiếu nại, 1 tố cáo, 45 kiến nghị và phản ánh; đang xem xét giải quyết 93 đơn (còn trong hạn giải quyết).

Đức Chính

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN