HĐND huyện Châu Thành tổ chức Kỳ họp thứ 2

21/09/2021 - 13:17

BDK.VN - Sáng 21-9-2021, HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp giữa năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết HĐND 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành, đại biểu HĐND huyện khóa XII, các Phó chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện. Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn, Phó chủ tịch HĐND huyện Tạ Văn Lâm chủ trì kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 được chủ động triển khai thực hiện. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng luật quy định. Tình hình kinh tế - xã hội đạt 1 số kết quả nhất định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện tại đạt 60,6%; huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân các xã đạt 16,25 tiêu chí. Dự thảo Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021  - 2025 đã được các sở, ngành tỉnh đóng góp ý kiến và chỉnh sửa trình Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 21,12% chậm so với kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện đã xây dựng, bàn giao 43 căn nhà tình thương, xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa. Thăm, tặng quà cho 5.780 lượt gia đình chính sách. Tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt. Công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ với nhiều giải pháp phù hợp, đồng bộ ứng phó các tình huống diễn biến trong công tác phòng, chống dịch bệnh không để bị động bất ngờ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân.

Tại kỳ họp, đại biểu đã thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thông báo kết quả công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đối với HĐND, đại biểu HĐND và UBND huyện.

Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu tập trung bàn về giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó có hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo việc ngăn mặn trữ ngọt; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhất là trong giai đoạn thực hiện dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hiện nay;

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 9 Nghị quyết. Trong đó có Nghị quyết về bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Lê Thị Mai Ngân - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN