HĐND tỉnh giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/11/2022 - 12:59

BDK.VN - Ngày 2-11-2022, sau khi giám sát thực tế hoạt động du lịch tại các địa phương, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh do Trưởng ban Huỳnh Văn Cuộn làm trưởng đoàn tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kế hoạch số 3706/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030 đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng tham dự buổi giám sát có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê, đại diện các sở ngành liên quan.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với NQ số 12, đến tháng 10-2022, đã hỗ trợ kinh phí cho 6 đơn vị du lịch với tổng kinh phí thực hiện là 290 triệu đồng. Qua đánh giá, nhu cầu được hỗ trợ kinh phí theo NQ số 12 của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh rất nhiều, tuy nhiên số lượng đơn vị được hỗ trợ kinh phí còn ít, do chưa thỏa điều kiện của NQ.

Đối với việc thực hiện chủ trương phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả, chuyển biến tích cực so với trước đây. Tuy nhiên, qua giám sát cũng đã ghi nhận các vấn đề còn khó khăn, hạn chế. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn cũng đã nêu các vấn đề cần quan tâm như: Cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch chưa đồng bộ; nguồn lực phục vụ du lịch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch; vướng quy định của pháp luật về vấn đề đất rừng đặc dụng, công tác quy hoạch, triển khai các dự án; tiến độ xây dựng Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách rất chậm do trình tự thủ tục về đất đai, không được phân bổ kinh phí...

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát cũng đã có các góp ý, đặt vấn đề từ kết quả giám sát. Đại diện các sở, ngành tỉnh giải trình các ý kiến góp ý.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết: Năm 2023, sở sẽ tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và truyền thông quảng bá, cùng phối hợp với các địa phương, huy động nguồn lực cũng như kinh phí để có nguồn lực riêng cho ngành du lịch đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch. Đối với các dự án đầu tư du lịch nhưng lại khai thác theo mục đích khác, sở cũng đề nghị các sở ngành liên quan cùng phối hợp rà soát, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh để triển khai thực hiện đúng mục đích dự án.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu HĐND tỉnh xem xét ban hành NQ sửa đổi NQ số 12 theo hướng áp dụng NQ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có nhu cầu, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đều có thể tiếp cận và hưởng chính sách.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn đề nghị: Các đơn vị cần rà soát toàn bộ những chương trình, đề án phát triển du lịch theo chủ trương, kế hoạch mà tỉnh đề ra để có sự phối hợp thực hiện cũng như hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp nhằm củng cố, chấn chỉnh hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển rộng và mạnh hơn. Đặc biệt chú ý đến tiến độ triển khai các đề án du lịch cũng như tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách để hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển du lịch đúng định hướng, quy định.

Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng phát triển thêm sản phẩm du lịch mới trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ các giá trị di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động người dân cùng làm du lịch mang lại giá trị kinh tế cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như giải tỏa các mâu thuẫn tiềm ẩn trong hoạt động du lịch như cạnh tranh về quyền lợi, vấn đề an ninh trật tự ở địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích