Hỗ trợ thực hiện hơn 4,7 ngàn căn nhà trong 10 năm tại tỉnh

27/08/2022 - 06:33

BDK.VN - Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020 tại tỉnh có 4.772 căn nhà được hỗ trợ.

Hàng ngàn ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp của người nghèo, gia đình chính sách ở tỉnh được đưa vào chương trình hỗ trợ xây mới.

Hàng ngàn ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp của người nghèo, gia đình chính sách ở tỉnh được đưa vào chương trình hỗ trợ xây mới.

Qua 10 năm thực hiện các chương trình nhà ở cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh gồm: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo và nhà ở xã hội (nhà ở cho sinh viên, học sinh; nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung; nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị), kết quả có 4.772 căn nhà được hỗ trợ. Trong đó, có 2.563 nhà tình nghĩa, 1.760 nhà ở cho hộ nghèo, 42 căn cho hộ người có thu nhập thấp ở đô thị và 407 căn hộ cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giúp người nghèo ổn định cuộc sống, có điều kiện để yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc thực hiện các chính sách trên có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương nhất là sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và tham gia tích cực của chính các hộ nghèo. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ theo các quy định của các chính sách đảm bảo đúng đối tượng, đúng phạm vi của chính sách theo nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở”.

Tin, ảnh: Phương Khê

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN