Hoàn thành nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

29/09/2020 - 22:07

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4916 về việc triển khai Thông báo 339 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hoàn thành 100% trong tháng 10-2020; cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đáp ứng các mục tiêu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 và Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh trong tháng 10-2020 và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai biện pháp giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung và kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trong năm 2020.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN